Kadın hakları alanında 2017 yılında intikal eden başvurular “Cinsiyet Ayrımcılığı; Kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri; Kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismar; Kadın ticaretinin önlenmesi; Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kadınlar, Kadınlara karşı nefret söylemleri; Kadın haklarına ilişkin diğer konular” alt başlıkları altında ele alınmaktadır.
Kadın hakları alanındaki başvurularda, genellikle adli koruma sistemine ilişkin süreçlerde veya idari başvuru sürecinde işlemlerde eksiklik, gecikme, ihmal vb. olması halinde kadın başvuranların KDK’ya yöneldiği izlenmektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismar konu başlıklarında KDK’ya iletilen vakalar, genellikle yargı organlarına intikal etmiş olduğundan kurumun görev ve yetki kapsamı dışında kalmaktadır.

Bu kapsamdaki başvurularda yargı organlarına intikal eden talep yönünden incelenemezlik kararı verilmekte ise de, her başvuru dosyası özelinde kadınların durumu değerlendirilerek, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda faydalanabilecekleri kamu hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılarak danışmanlık sunulabilmektedir. Psikolojik, hukuki destek vb. talepleri yönünden ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak başvuranlar, gerekli işlemlerin başlatılması için idarelere yönlendirilmekte ve işlemlerin tamamlanması süreci izlenerek başvuru dosyası hakkında dostane çözüm de sağlanabilmektedir.

2017 yılı öncesinde yayınlanan yıllık raporlarda belirtildiği üzere, geçmiş yıllarda kadınların bulundukları ceza infaz kurumlarına, sığınma evlerine ziyaretler düzenlenmesi, alanda çalışan idareler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın çalışanları ve akademisyenlere yönelik çok sayıda tanıtım faaliyeti yürütülmesine rağmen kadın hakları alanındaki başvurular istenilen düzeye ulaşmamıştır.

Genellikle şiddet, ayrımcılık ve istismar gibi nedenlerle mağdur olan kadınların mevcut haklarını bilmemeleri, mağduriyetlerine ilişkin farkındalıklarının düşük olması, toplumsal rolleri ve kültürel değerlerin etkisiyle şiddet ve istismar mağduru olarak idarelere başvuru yapmak hususunda çekimser kalabildikleri gözlenmektedir. Bu durum şiddet, ayrımcılık ve istismar konularında başvuru sayısının düşük olmasına yol açabilmektedir.
2017 yılında en fazla başvuru, kadına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetleri konusunda alınmıştır.

Kadın hak ve özgürlükleri ile ilgili KDK’ya yapılan başvuruların sonucunda alınan kararlara, sol tarafta bulunan karar tarihi ve sayısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

© 2018 Kamu Denetçiliği Kurumu